GGH
Next Image
GGH

Jonsgård (Oppegård, Hvasser), Oppegårdsveien 34. Martha og Fredrik Thorbjørnsen bygget dette huset.
Bidratt med bildet: Gine Goen Hustad