Sentrum
Sentrum

Fredheim skole før ombyggingen(omkr. 1905). Postkort
Bidratt med bildet: Tom Svendsen