Båt
Båt

Rortur ved Vindåsen (1940-åra). Astrid Opstad på rotur med en "doris".
Vindåsen pensjonat bak til ventre og slippen til Grav til høyre.
Bidratt med bildet: Tom Svendsen