Båt
Båt

Mågerø (1950-åra). Tjøme Verft og Bunkerstasjon. Hvalbåter (eldre Kosmosbåter) ved verftet for reparasjon.
Bidratt med bildet: Torgeir Eriksen