Bro
Bro

Vrengen bro (omkr. 1960). Med utsikt mot Tjøme.
Bidratt med bildet: Beate Broberg