Bro
Bro

Vrengen bro. (1932). Trolig middagsbordet ved kongemiddagen i anledning av ├ąpningen av broa i 1932.
Bidratt med bildet: Kari Appelsvold