Sentrum
Previous Image
Sentrum

Kirkely (omkr 1947). Nærmest Kirkely skole m. lærerbolig i 1. etasje og klasse rom for 4. - 7. kl. i 2. etasje. Bygningen i midten hadde kl. rom for 1. - 3. kl. I 2. etasje var det sløydsal.
Bidratt med bildet: Bjørn Holt Jacobsen