Gruppe bilder
Gruppe bilder

Vallekjær (1930-åra). Huset tilhørte Torger Nilsen.
Bidratt med bildet: M. A. Wilkens