Tjøme slekter Digitalbygdebok Tjøme

Statistics — Tjøme slekter Digitalbygdebok Tjøme

This family tree was last updated on February 13, 2018.

Individuals
Males
14,486
52.1%
Females
13,276
47.8%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
69,361
Total users
37
News
VIKTIG INFORMASJON
July 9, 2018 - 9:42:04 a.m.

Denne slekt-basen består av personer som enten er født, døpt, viet, død eller begravet fra Tjøme. I tillegg kommer personenes foreldre og barn der dette er kjent. Opplysningene er hentet fra kirkebøker, bygdebøker, folketellinger, gravminner og dødsannonser.
Skrivemåten av navn har i tidens løp endret seg og etternavn har i flere tilfeller vært problematisk å fastslå sikkert.
Forfatter av basen har brukt sin frihet til skrivemåter av for- og etternavn.
Lovverk hindrer muligheten til å legge ut opplysninger for mange nålevende.
Fortsatt er det mange opplysninger som ikke er innhentet og ført inn i basen. I tillegg er det grunn til tro at det finnes feil og mangler. For å rette på det trengs din hjelp. Gi tilbakemelding til 
sveinaagemathisen@hotmail.com om korrigeringer og nye opplysninger.

Favorites
Slide show

On this day
No events for living individuals exist for today.
News
VIKTIG INFORMASJON
July 9, 2018 - 9:42:04 a.m.

Denne slekt-basen består av personer som enten er født, døpt, viet, død eller begravet fra Tjøme. I tillegg kommer personenes foreldre og barn der dette er kjent. Opplysningene er hentet fra kirkebøker, bygdebøker, folketellinger, gravminner og dødsannonser.
Skrivemåten av navn har i tidens løp endret seg og etternavn har i flere tilfeller vært problematisk å fastslå sikkert.
Forfatter av basen har brukt sin frihet til skrivemåter av for- og etternavn.
Lovverk hindrer muligheten til å legge ut opplysninger for mange nålevende.
Fortsatt er det mange opplysninger som ikke er innhentet og ført inn i basen. I tillegg er det grunn til tro at det finnes feil og mangler. For å rette på det trengs din hjelp. Gi tilbakemelding til 
sveinaagemathisen@hotmail.com om korrigeringer og nye opplysninger.